טלפון ישיר:

08-6103707

טלפון מקיף ו':

08-6420410

רחוב בית-אל

שכונה ט'

באר שבע